گواهي نامه هاي بين المللي

 

  • گواهي نامه مبتي بر استاندارد ISO 14001:2004
  • گواهي نامه مبتي بر استاندارد ISO 9001:2008
  • گواهي نامه مبتي بر استاندارد OHSAS 18001:2007
  • گواهي نامه مبتي بر استاندارد ISO 22000:2005
  • گواهي نامه مبتي بر استاندارد HACCP
  • گواهینامه سیستم مدیریت مبتنی بر ایران - ایزو 9001 سال 1388 (NACI)